ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


Електронна версія тез


Приклад правильно оформленого файла можно взяти тут або в архіві. Прохання використовувати його як шаблон для Вашого повідомлення.

Файл повинен транслюватися редактором LaTex без помилок і переповнень ("overfull"). Обсяг тез не повинен перевищувати 1 сторінки. Ім'я файла має вміщувати прізвище та ініціали першого автора латинськими буквами (напр., IvanovVP.tex). Підготовлені tex-файли слід надіслати за адресою maitfconf@gmail.com.

Використовуйте, по можливості, найпростіші команди, шрифти, способи оформленния. Оскільки всі файли будуть збиратися в один, то не слід переозначати команди і вводити свої макроси, а також використовувати автоматичну нумерацію формул, бібліографії, теорем, тощо.

Верхній і нижній індекси операторів підсумовування, інтегрування, добутку та ін. повинні розміщуватися відповідно над і під знаком оператора. Для цього після команди оператора слід вказати конструкцію limits.