Registered participants

ПІБ Тема доповіді
Dmytro Skorokhodov Asymptotically optimal recovery of integral operators by the values of functions with given majorant for the modulus of continuity
Fahreddin Abdullayev Approximation properties of some extremail polynomials
Oleg Davydov Error bounds for meshless finite difference methods
Ramazan On a modulus of smoothness in Lp(x)
Акишев Габдолла Оценки наилучших приближений функций класса Никольского-Бесова в обобщенном пространстве Лоренца
Бабенко Владислав Федорович Екстремальні задачі теорії апроксимації для функцій зі значеннями у L-просторах
Бойцун Лілія Георгіївна О суммировании интеграла Фурье и его сопряженного методом Вороного
Біла Ольга Сергіївна ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТА НАЙКРАЩОГО НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ У ПРОСТОРАХ ЗІ ЗМІШАНОЮ ІНТЕГРАЛЬНОЮ МЕТРИКОЮ З ВАГОЮ
Біліченко Роман Олегович Нерівності типу Колмогорова для операторів
Вакарчук Михайло Борисович НКП
Вакарчук Сергій Борисович Наближення класичними ортогональними поліномами з вагою та поперечники функціональних класів
Гембарська Світлана Борисівна TBA
Гембарський Михайло Віталійович TBA
Голуб Анатолій Петрович Узагальнені моментні зображення та раціональні апроксимації функцій кількох змінних
Гунько Марина Сергіївна Оптимальне відновлення скалярних добутків елементів з двох різних класів гільбертового простору за неточною інформацією про співмножники
Дмитришин Роман Іванович Оцінки похибок наближень для деяких функціональних гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними
Коваленко Олег Вікторович TBD
Когут Петро Ілліч Про одну задачу оптимального розбиття множин
Козиненко Олександр Віталійович TBA
Конарева Світлана Вікторівна Нерівності типу Джексона з узагальненими модулями неперервності
Кофанов Володимир Олександрович Проблеми Боянова-Найденова та Ердеша для додатних (від'ємних) частин функцій
Крячко Надiя Нерiвностi типу Хардi-Лiттлвуда-Полiа i Тайкова для операторiв в гiльбертових просторах
Лескевич Тетяна Юріївна Simultaneous approximation of a multivariate function and its derivatives by multilinear splines
Маслюченко Володимир Кириллович Спіралі в сучасному малярстві, Пари Гана та їх застосування
Маслюченко Галина(Жанна) Ярославівна Спіралі в сучасному малярстві
Мельник Василь Сергійович Пари Гана та їх застосування
Пагіря Михайло Михайлович Застосування ланцюгових дробів до наближення функцій комплексної змінної
Пасько Анатолій Миколайович Поточкові оцінки односторонніх наближень деяких класів інтегралів дробового порядку
Пелешенко Борис Гнатович Про інтерполяцію інтегральних операторів, комутірующих з розтягуванням, та узагальнених інтегралів Рісса в просторах Лоренця в граничних випадках.
Рибнікова Тамара Іллівна О суммировании интеграла Фурье и его сопряженного методом Вороного
Ровенська Ольга Оцінка знизу головного члена асимптотичної рівності відхилень операторів Фейєра на класі інтегралів Пуассона
Романюк Анатолій Сергійович Колмогоровські поперечники і ентропійні числа класів періодичних функцій багатьох змінних
Романюк Віктор Сергійович Кратний базис Хаара в задачах лінійної та нелінійної апроксимації функцій
Ткаченко Марина Євгенівна ННБ
Трактинська Вікторія Миколаївна Найкращі наближення функцій багатьох змінних у просторах зі змішаною інтегральною метрикою
Черницька Ольга Валентинівна Поведінка констант найкращого наближення
Шидліч Андрій Любомирович TBA
Шумейко Олександр Олексійович Дискретне тригонометричне перетворення з вільним фазовим зрушенням та його використання.