Registered participants

ПІБ Тема доповіді
Dmytro Skorokhodov Asymptotically optimal recovery of integral operators by the values of functions with given majorant for the modulus of continuity
Fahreddin Abdullayev Approximation properties of some extremail polynomials
Oleg Davydov Error bounds for meshless finite difference methods
Ramazan On a modulus of smoothness in Lp(x)
Sergiy Borodachov Optimal recovery of a class of three times differentiable multivariate functions
Yuri Brudnyi TBN
Акишев Габдолла Оценки наилучших приближений функций класса Никольского-Бесова в обобщенном пространстве Лоренца
Бабенко Владислав Федорович Екстремальні задачі теорії апроксимації для функцій зі значеннями у L-просторах
Боднар Дмитро Ількович Деякі необмежені області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду
Бойцун Лілія Георгіївна О суммировании интеграла Фурье и его сопряженного методом Вороного
Біла Ольга Сергіївна ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТА НАЙКРАЩОГО НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ У ПРОСТОРАХ ЗІ ЗМІШАНОЮ ІНТЕГРАЛЬНОЮ МЕТРИКОЮ З ВАГОЮ
Біланик Ірина Богданівна Деякі необмежені області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду
Біліченко Роман Олегович Нерівності типу Колмогорова для операторів
Вакарчук Михайло Борисович Наближення класичними ортогональними поліномами з вагою та поперечники функціональних класів
Вакарчук Сергій Борисович Наближення класичними ортогональними поліномами з вагою та поперечники функціональних класів
Возняк Ольга Григорівна Деякі необмежені області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду
Гаєвський Микола Вікторович Умови знакосталості тригонометричних рядів
Гембарська Світлана Борисівна Лінійні поперечники класів періодичних функцій у просторі
Гембарський Михайло Віталійович Лінійні поперечники класів періодичних функцій у просторі
Голуб Анатолій Петрович Узагальнені моментні зображення та раціональні апроксимації функцій кількох змінних
Гунько Марина Сергіївна Оптимальне відновлення компактного оператора за неточно заданими коефіцієнтами Фур'є його значень
Дзюбенго Герман Анатолійович Оцінка похибки майже коопуклого наближення тригонометричними поліномами
Дмитришин Роман Іванович Оцінки похибок наближень для деяких функціональних гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними
Задерей Надія Миколаївна Про наближення функцій з класів Гарді сумами Рогозинського
Задерей Петро Васильович Умови інтегровності тригонометричних рядів і їх застосування в теорії наближень
Коваленко Олег Вікторович On maximally oscillating perfect splines and some of their extremal properties
Когут Петро Ілліч Про одну задачу оптимального розбиття множин
Козиненко Олександр Віталійович Kolmogorov-type inequalities for the norms of low order fractional derivatives
Конарева Світлана Вікторівна Нерівності типу Джексона з узагальненими модулями неперервності
Кореновський Анатолій Олександрович Про відносні коливання функції
Кофанов Володимир Олександрович Проблеми Боянова-Найденова та Ердеша для додатних (від'ємних) частин функцій
Крячко Надiя Нерiвностi типу Хардi-Лiттлвуда-Полiа i Тайкова для операторiв в гiльбертових просторах
Лескевич Тетяна Юріївна Simultaneous approximation of a multivariate function and its derivatives by multilinear splines
Маслюченко Володимир Кириллович Спіралі в сучасному малярстві, Пари Гана та їх застосування
Маслюченко Галина(Жанна) Ярославівна Спіралі в сучасному малярстві
Мельник Василь Сергійович Пари Гана та їх застосування
Нефьодова Галина Дмитрівна Про наближення функцій з класів Гарді сумами Рогозинського
Пагіря Михайло Михайлович Застосування ланцюгових дробів до наближення функцій комплексної змінної
Пасько Анатолій Миколайович Поточкові оцінки односторонніх наближень деяких класів інтегралів дробового порядку
Пелешенко Борис Гнатович Про інтерполяцію інтегральних операторів, комутірующих з розтягуванням, та узагальнених інтегралів Рісса в просторах Лоренця в граничних випадках.
Поляков Олег Володимирович Про деякі нерівності типу Джексона
Радзієвська Олена Іванівна Про приналежність (ψ,β)-похідних просторам Лебега
Рибнікова Тамара Іллівна О суммировании интеграла Фурье и его сопряженного методом Вороного
Ровенська Ольга Оцінка знизу головного члена асимптотичної рівності відхилень операторів Фейєра на класі інтегралів Пуассона
Романюк Анатолій Сергійович Колмогоровські поперечники і ентропійні числа класів періодичних функцій багатьох змінних
Романюк Віктор Сергійович Кратний базис Хаара в задачах лінійної та нелінійної апроксимації функцій
Руденко Олександр Олексійович Точні оцінки похибки в динамiчних системах iз дискретним часом
Савчук Віктор Васильович Найкращі наближення голоморфних функцій
Савчук Марина Володимирівна Наближення голоморфних функцій середніми Чезаро
Сердюк Анатолій Сергійович Наближення сумами Фур'є класів диференційовних функцій високої гладкості в рівномірній метриці
Соколенко Ігор Володимирович Наближення сумами Фур'є класів диференційовних функцій високої гладкості в рівномірній метриці
Ткаченко Марина Євгенівна Найкращі наближення функцій багатьох змінних у просторах зі змішаною інтегральною метрикою
Трактинська Вікторія Миколаївна Найкращі наближення функцій багатьох змінних у просторах зі змішаною інтегральною метрикою
Чайченко Станіслав Олегович Multipliers Between Musielak-Orlicz Sequence Spaces
Чернецька Лілія Олексіївна Апроксиманти типу Паде
Черницька Ольга Валентинівна Поведінка констант найкращого наближення
Шанін Руслан Васильович Обернені нерівності Гельдера
Шидліч Андрій Любомирович Multipliers Between Musielak-Orlicz Sequence Spaces
Шумейко Олександр Олексійович Дискретне тригонометричне перетворення з вільним фазовим зрушенням та його використання.
Янченко Сергій Якович Апроксимативні характеристики класів функцій Нікольського-Бєсова з домінуючою мішаною похідною